Jak zmienić formę prawną działalności? Przy otwarciu działalności przedsiębiorca może wybrać jej formę – jednoosobową lub spółkę. Warto wiedzieć, że istnieje także możliwość przekształcania. To bardzo wygodne rozwiązanie, ponieważ nie trzeba od początku zakładać firmy. Wystarczy przygotować plan przekształcenia i przeprowadzić odpowiednie kroki. Dzięki temu można zmienić formę prawną działalności. 

Plan przekształcenia wykorzystuje się przy zmianie formy prawnej przedsiębiorstwa. Dzięki temu nie trzeba likwidować firmy i zakładać wszystkiego od początku. Zwykle powodem przekształcenia są kwestie finansowe lub optymalizacja działania przedsiębiorstwa.

Zalet jest tutaj sporo, wielu właścicieli firm z nich korzysta są nimi: 

 • Niższe koszty prowadzenia działalności 
 • Większy kapitał firmowy 
 • Optymalizacja procesu decyzyjnego 
 • Zmiana zakresu odpowiedzialności (na niższy) 
 • Mniejsze podatki 
 • Możliwość pozyskiwania inwestorów 
 • Opcja wprowadzenia spółki na giełdę (tylko dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych) 

Plan przekształcenia to pierwszy krok w całym procesie. Zmiana formy prawnej przedsiębiorstwa może być punktem zwrotnym rozwoju. W ten sposób bez likwidowania działalności przedsiębiorcy budują ogromne spółki, które przynoszą kilkukrotnie wyższe przychody. Należy jednak pamiętać, że nie każdą formę prawną można swobodnie przekształcić w inną. 

Plan przekształcenia spółki – jak go przygotować?

Plan przekształcenia jest pierwszym krokiem zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa. Należy przygotować plan przekształcenia oraz załączniki. Pamiętajmy o tym, że plan wymaga formy aktu notarialnego. 

Plan musi zawierać ustaloną wartość bilansową przekształcanego przedsiębiorstwa. Jeżeli tak jest, właściciel ma 30 dni na sporządzenie dokumentu. Ten element to bardzo ważna kwestia, ponieważ inaczej nie będzie możliwe przekształcenie przedsiębiorstwa. 

W pierwszej kolejności należy przygotować załączniki planu: 

 • Wycena aktywów i pasywów majątku przedsiębiorstwa – można tutaj wykorzystać usługi rzeczoznawcy 
 • Sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia – dokument konieczny, by była możliwa ocena wartości przedsiębiorstwa. Nie można przekształcić małej firmy w ogromną spółkę akcyjną. 

Sprawozdanie finansowe można przygotować po prostu na podstawie ksiąg rachunkowych. Nie każdy przedsiębiorca jednak je prowadzi. Wtedy należy wykorzystać inne dokumenty: 

 • Podsumowania zapisów z księgi przychodów i rozchodów 
 • Ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych 
 • Dokumentów opisujących wydatki oraz zyski przedsiębiorstwa 

Powyższe załączniki to jednak nie wszystko. Plan przekształcenia spółki wymaga również odpowiednio przygotowanych projektów: aktu założycielskiego spółki z.o.o. oraz oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorstwa.

plan

Jak przygotować oświadczenie o przekształceniu spółki?

Trzeba tutaj zawrzeć kilka najważniejszych informacji. Są one konieczne do zmiany formy przedsiębiorstwa: 

 • Typ spółki, na jaką przedsiębiorstwo ma być przekształcone 
 • Wysokość kapitału zakładowego, na przykład dla spółki z.o.o. minimalny wkład wynosi 5000 zł 
 • Zakres praw przyznanych wspólnikowi spółki 
 • Dane członków zarządu 
   

Te informacje standardowo służą do zakładania nowych spółek czy przedsiębiorstw. Jeżeli zamierzasz przekształcić swoją firmę – konieczne jest ich podanie. Warto wiedzieć, że kapitał zakładowy nie zawsze musi być środkami finansowymi. Można wykorzystać do tego celu różne dobra pasywne. 

Jak przygotować akt założycielski spółki, w którą chcesz przekształcić przedsiębiorstwo?

To kolejny dokument, który jest niezwykle istotny, jeśli chodzi o plan przekształcenia. Trzeba tutaj zawrzeć zestaw informacji: 

 • Nazwę firmy i siedzibę spółki 
 • Przedmiot działalności spółki 
 • Wysokość kapitału zakładowego 
 • Informację o udziałach wspólników – wartość, liczba, możliwość posiadania więcej niż jednego 
 • Czas trwania spółki – jeżeli jest określony 

Wzory wszystkich potrzebnych dokumentów można bez problemu znaleźć w internecie. Aby przygotować niestandardowe umowy, konieczne jest skorzystanie z pomocy notariusza. 

Plan przekształcenia określa wszystkie informacje o nowo powstającej spółce lub działalności. To bardzo podobny dokument jak te, które opisują tworzone firmy. Przekształcanie pozwala ponownie wybrać formę działalności bez konieczności zamykania istniejącego już przedsiębiorstwa. 

Badanie planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

Plan przekształcenia spółki czy przedsiębiorstwa musi zostać sprawdzony przez biegłego rewidenta. Wyznacza go sąd rejonowy na wniosek przekształcającego. Złożenie takiego dokumentu to koszt około 300 zł. Pamiętajmy, że trzeba również opłacić samą usługę biegłego rewidenta. To dodatkowy wydatek rzędu 3000 do 5000 zł. 

Sąd ma miesiąc na wyznaczenie biegłego rewidenta do danego przekształcenia. We wniosku załączony jest plan i wszystkie załączniki. Warto wiedzieć, że określono także czas realizacji rewizji. Może ona zająć maksymalnie 2 miesiące od wyznaczenia biegłego przez sąd rejonowy. 

Otrzymanie opinii rewidenta oznacza konieczność przygotowania wyżej wymienionego oświadczenia oraz aktu założycielskiego w formie notarialnej. Trzeba również powołać zarząd spółki, może on być również jednoosobowy.