pakiet promocyjny biura rachunkoweGO ŚWIAT BEZ VAT

SPOSOBY ROZLICZEŃ

Maksymalna ilość dokumentówCena brutto
30 szt.250 zł
od 31 do 50 szt.350 zł
od 51 do 70 szt.450 zł
od 71 do 100 szt.700 zł
od 101 do 150 szt.1 000 zł
Maksymalna ilość dokumentówCena brutto
30 szt.400 zł
od 31 do 50 szt.1 000 zł
od 51 do 70 szt.1 200 zł
od 71 do 100 szt.1 500 zł
od 101 do 150 szt.2 000 zł

 

ZASADY NALICZANIA OPŁAT

Koszt każdego dodatkowego dokumentu powyżej 150 szt. – 5 zł/szt.

Podane ceny mają charakter informacyjny. Na ostateczną cenę usługi bezpośredni wpływ ma rodzaj prowadzonej działalności, branża, ilości dokumentów oraz nakładu pracy, ilość zleceniobiorców, ilości pracowników, złożoność systemów płacowych, występowanie transakcji zagranicznych i walutowych, ponadstandardowe wymagania klienta itd.

Przedstawiona oferta cenowa nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego i służy jedynie do wyliczenia szacunkowych kosztów współpracy.

*Promocja dla rozpoczynających działalność oraz dla tych, którzy zmieniają biuro na nasze obowiązuję w przypadku zawarcia umowy na okres co najmniej 24 miesięcy.

*Dokumentem księgowym jest: faktura, miesięczny raport z kasy fiskalnej, dokument kasowy, dowód wewnętrzny, lista płac, do 5 operacji na wyciągu bankowym.

KALENDARZ

DO 5 -TEGO DNIA MIESIĄCA

należy przygotować dokumenty dla Biura za miesiąc poprzedni, dokumenty można udostępniać przez google drive, przesyłać mailem, kurierem, przynieść osobiście.

DO 15 -TEGO DNIA MIESIĄCA

informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS
z tytułu wynagrodzeń pracowniczych.

DO 20 -TEGO DNIA MIESIĄCA

dokonujemy właściwych księgowań i przesyłamy informacje dotyczące bieżącego zobowiązania z tytułu podatku dochodowego i VAT oraz informujemy o bieżących zobowiązaniach wobec ZUS z tytułu składek opłacanych przez przedsiębiorców.

DO 28 -TEGO DNIA MIESIĄCA

sporządzamy listy płac dla przedsiębiorców zatrudniających pracowników (do 25-tego dostarczamy dane dotyczące urlopów i zwolnień chorobowych).

usługi dodatkowo płatne

Korekty deklaracji VAT50 zł
Weryfikacja dokumentacji prowadzonej przez inny podmiot (cena zależna od ilości dokumentów w miesiącu)od 50 zł
Sporządzenie noty korygującej10 zł
Wystawianie faktur sprzedaży, sporządzanie plików JPK_FA (opłata za pakiet do 10 dokumentów)30 zł
Rozliczenie delegacji osoby prowadzącej działalność gospodarczą (opłata za 1 delegację)30 zł
Sporządzenie zeznania rocznegood 50 zł
Sporządzenie sprawozdania finansowegopołowa miesięcznej opłaty wynikającej
z umowy
Odbiór dokumentów z siedziby firmyw zależności od ilości km
Korekta deklaracji ZUS rozliczeniowych (DRA, RCA, RZA, RSA)50 zł
Przygotowanie umowy o pracę lub aneksu do umowy30 zł
Przygotowanie umowy cywilnoprawnej30 zł
Rachunek do umowy zlecenie lub o dzieło wraz z rozliczeniem podatku i ZUS (opłata za rachunek)30 zł
Przygotowanie akt osobowych50 zł
Obsługa pracownika za miesiąc50 zł
Sprawozdawczość do Głównego Urzędu Statystycznego lub NBP50-100 zł
Rozliczenie przychodów z innych źródeł w zeznaniu podatkowym50 zł
Sporządzenie dokumentacji do kredytu: RZiS, Bilans100 zł
Monit pocztowy dotyczący braku płatności za fakturę25 zł
Przygotowanie i wysyłka listu poleconego pocztą12 zł
Wykonanie innych czynności administracyjno-biurowych określonych przez Zlecającegoindywidualna wycena
logo biura rachunkowego Świat bez vat

Jak jeszcze możemy Ci pomóc, aby prowadzenie Twojej firmy było dla Ciebie łatwiejsze? Zapytaj, a podejdziemy poważnie do każdego Twojego problemu i postaramy się go rozwiązać!
NAJLEPSZY KLIENT, TO ZADOWOLONY KLIENT!

Świat bez VAT Usługi księgowe Ewelina Góra.
Zaczernie 1017 D/7
36-062 Zaczernie

+48 697 261 790
biuro@swiatbezvat.pl