Estoński CIT – czyli jak legalnie nie płacić podatku dochodowego

opodatkowaniu ryczałetem może podlegać podatnik, który spełnia łącznie następujące warunki: forma prawna => sp. z o.o., sp. akcyjna, prosta spółka akcyjna, sp. komandytowa, sp. komandytowo akcyjna, mniej niż 50% przychodów o charakterze pasywnym, zatrudnienie = minimum 3 osoby*, wyłącznie osoby fizyczne udziałowcami/akcjonariuszami spółki, ograniczenia powiązań na poziomie spółki, sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie ustawy o […]