JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ

jak założyć własną działalność gospodarczą

Jeśli marzysz o wolności finansowej i chcesz zrealizować swój własny biznes, to artykuł o założeniu własnej działalności gospodarczej jest dla Ciebie! Nie czekaj dłużej i zacznij działać już dziś!

Założenie własnej działalności gospodarczej to ważna decyzja, która wymaga od przedsiębiorcy dużej wiedzy i zaangażowania. W Polsce istnieje wiele formalności, jakie trzeba spełnić, aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą.

W tym artykule przedstawione zostaną kroki, jakie powinna podjąć osoba chcąca założyć własną firmę oraz możliwe formy dofinansowania dla rozpoczynających działalność.

Kroki do założenia działalości gospodarczej:

Własna firma to nie lada decyzja.

Poniżej znajdziesz kluczowe wskazówki, które pomogą Ci zaplanować ten proces.

Wybór formy prawnej

Przedsiębiorca musi wybrać odpowiednią formę prawną dla swojej działalności gospodarczej. W Polsce można wybrać między innymi spółkę z o.o., spółkę jawną, spółkę komandytową, jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) oraz spółkę akcyjną.

Rejestracja działalności

Po wybraniu formy prawnej przedsiębiorca musi zarejestrować swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) oraz uzyskać numer NIP i REGON.

Wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorca musi wybrać odpowiedni system opodatkowania. W Polsce osoby fizyczne mogą wybrać między innymi podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz podatek na zasadach ogólnych.

Wybór kodów pkd

Wybór odpowiednich kodów PKD jest ważny, ponieważ to one określają rodzaj działalności, jaką prowadzi przedsiębiorca.

Rejestracja do vat / sprawdzenie czy wykonywane czynności mogą korzystać ze zwolnienia

Rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług dotyczy osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, wykonujących samodzielnie działalność gospodarczą jako producenci, handlowcy, usługodawcy, w tym podmioty pozyskujące zasoby naturalne, rolnicy.

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli:

 • wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.
 • sprzedajesz towary lub usługi wymienione w Ustawie o VAT.

Do wartości sprzedaży:

 • nie wlicza się kwoty podatku
 • nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o VAT (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju).

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit wartości sprzedaży obliczasz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego. Jeżeli wartość sprzedaży przekroczy kwotę 200 tys. zł, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Więcej informacji znajdziesz tutaj

Założenie rachunku bankowego dla firmy

Posiadanie oddzielnego rachunku bankowego w ramach działalności gospodarczej nie zawsze jest konieczne. Jednak korzystanie z rachunku firmowego umożliwia rozdzielenie finansów osobistych przedsiębiorcy od finansów jego firmy.

Dzięki rachunkowi firmowemu przedsiębiorca zyska lepszą kontrolę nad finansami swojej firmy.

Oddzielny rachunek bankowy może okazać się kluczowym narzędziem małego przedsiębiorcy.

Dzięki niemu będziesz w stanie dokładnie oszacować koszty, kontrolować wydatki, optymalizować i przewidywać wyniki finansowe.

Warto potraktować ten krok jako kluczowy element zarządzania małym biznesem. Dzięki niemu, nawet prowadząc księgowość uproszczoną wdrożysz skuteczną rachunkowość zarządczą. Co za tym idzie – zwiększysz swoje zyski.

Wykupienie ubezpieczenia oc

Przedsiębiorca powinien rozważyć zakup ubezpieczenia OC, które uchroni go przed ewentualnymi roszczeniami od osób trzecich.

Możliwe formy dofinansowania dla rozpoczynającego działalność

Kredyt na rozpoczęcie działalności – osoby chcące rozpocząć własną działalność mogą ubiegać się o kredyt na jej rozpoczęcie w bankach oraz instytucjach finansowych.

Dotacje z urzędów pracy – osoby bezrobotne mogą ubiegać się o dotacje na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w urzędach pracy.

Dotacje z Unii Europejskiej – osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą mogą ubiegać się o dotacje z Unii Europejskiej na rozwój swojej firmy.

Składki zus dla jednoosobowych działalności gospodarczych

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Poniżej opisaliśmy istotę składek na preferencyjnych oraz standardowych warunkach.

Ulga na start

Możesz skorzystać z ulgi na start, czyli  przez 6 miesięcy kalendarzowych nie płacić składek na ubezpieczenia społeczne, jeśli:

– podejmiesz działalność gospodarczą po raz pierwszy albo ponownie po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej,

– nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik, w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

W okresie korzystania z ulgi na start podlegasz obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Opłacasz składki tylko na to ubezpieczenie.

Preferencyjne składki ZUS

Gdy wykorzystasz ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnujesz, będziesz mógł przez kolejne 24 miesiące opłacać preferencyjne składki ZUS. Naliczasz je od zadeklarowanej przez Ciebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Preferencyjne składki opłacasz, jeśli spełnisz łącznie następujące warunki:

– w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie  prowadziłeś innej działalności,

–  nie wykonujesz dla byłego pracodawcy tego,  co robiłeś dla niego jako pracownik w tym lub w poprzednim roku kalendarzowym.

Mały ZUS+

Możesz skorzystać z małego ZUS+, czyli opłacać niższe składki na ubezpieczenia, jeśli Twój przychód z działalności gospodarczej za poprzedni rok nie przekracza 120 tys. zł (próg ten jest proporcjonalnie niższy, jeśli prowadziłeś́ działalność́ gospodarczą przez część́ roku kalendarzowego).

Obniżone składki na ubezpieczenia społeczne możesz opłacać́ maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Podstawa, od której opłacasz składki, zależy od Twojego dochodu w poprzednim roku. Jest ustalana raz w roku.

Nie skorzystasz z małego ZUS+, jeśli:

– w poprzednim roku prowadziłeś działalność gospodarczą krócej niż 60 dni,

– w poprzednim roku rozliczałeś się w formie karty podatkowej i korzystałeś ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT (warunki te muszą być spełnione łącznie),

– w poprzednim roku podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej),

– spełniasz warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia,

– wykonujesz dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiłeś dla niego jako pracownik w roku bieżącym lub poprzednim.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Ważne! Możesz skorzystać z małego ZUS+ także wtedy, gdy wcześniej korzystałeś z ulgi na start i preferencyjnych składek.

Standardowy ZUS

Będziesz opłacać składki od zadeklarowanej kwoty.
Nie może być ona niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Uwaga! W przypadku pracy na etacie i prowadzeniu firmy występuję tzw. zbieg świadczeń. W takim przypadku składki odprowadzane są wyłącznie z jednego źródła dochodu.

Składka zdrowotna

Zasady naliczania składki zdrowotnej jednoosobowej działalności gospodarczej różnią się, w zależności od wybranej formy opodatkowania.

 1. Karta podatkowa – opłacasz składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców stosujących kartę podatkową stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązująca na dzień 1 stycznia roku bieżącego.

(miesięczna składka zdrowotna w 2023 roku wyniesie 314,10zł)

 1. Ryczałt – opłacasz składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru.

Jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców na ryczałcie ustalono:

60% prognozowanego wynagrodzenia- jeśli przychody z działalności gospodarczej nie przekroczyły od początku roku 60 tys. zł. (miesięczna składka zdrowotna w 2023 roku wyniesie 376,16 zł)

100% prognozowanego wynagrodzenia- przypadku uzyskania przychodów powyżej 60 tys. zł, ale nie więcej niż 300 tys. zł (miesięczna składka zdrowotna w 2023 roku wyniesie 626,93 zł)

120% prognozowanego wynagrodzenia- jeżeli przychody przekroczą 300 tys. zł (miesięczna składka zdrowotna w 2023 roku wyniesie 1128,48 zł

 1. Zasady ogólne– opłacasz składkę zdrowotną w wysokości 9% podstawy wymiaru (dochodu).
 2. Podatek liniowy– opłacasz składkę zdrowotną w wysokości 4,9% podstawy wymiaru (dochodu).

*minimalna składka za styczeń 2023 roku wynosi 270,90 zł, natomiast od lutego 2023 do stycznia 2024 roku składka wynosić będzie 314,10 zł.

Podsumowanie

Założenie własnej działalności gospodarczej to duże wyzwanie, ale z odpowiednią wiedzą i zaangażowaniem można osiągnąć sukces. W Polsce istnieje wiele formalności, jakie trzeba spełnić, aby legalnie prowadzić działalność gospodarczą.

Osoby chcące rozpocząć własną działalność mogą skorzystać z różnych form dofinansowania, takich jak kredyty, dotacje z urzędów pracy czy dotacje z Unii Europejskiej. Warto także zwrócić uwagę na składki ZUS dla jednoosobowych działalności gospodarczych.

W celu uniknięcia problemów z księgowością i finansami, warto skorzystać z usług profesjonalnego biura rachunkowego, takiego jak Biuro rachunkowe Świat bez VAT.

Dzięki temu będziesz miał pewność, że wszystkie formalności zostaną wykonane poprawnie i terminowo.

Jak jeszcze możemy Ci pomóc, aby prowadzenie Twojej firmy było dla Ciebie łatwiejsze? Zapytaj, a podejdziemy poważnie do każdego Twojego problemu i postaramy się go rozwiązać!
NAJLEPSZY KLIENT, TO ZADOWOLONY KLIENT!

Świat bez VAT Usługi księgowe Ewelina Góra.
Zaczernie 1017 D/7
36-062 Zaczernie

+48 697 261 790
biuro@swiatbezvat.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Index