Nowy Ład: Czy czas zmienić formę opodatkowania?

Zasady ogólne, ryczałt czy podatek linowy? Która z form opodatkowania będzie najlepsza z perspektywy zmian jakie czekają podatników wraz z Polskim ładem? Rząd informuje, że na zmianach skorzysta 18 mln Polaków, czy zatem reszta straci? Jaką formę opodatkowania wybrać?

Zgodnie z planowanymi zmianami w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli wybrać – co do zasady – trzy sposoby opodatkowania swojej działalności, tj. opodatkowanie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z polskiego systemu podatkowego ma natomiast zniknąć tzw. karta podatkowa. Każda z tych form będzie się wiązać jednak z dodatkowymi obciążeniami.

Składka zdrowotna w Polskim ładzie

Podstawowym nowym obciążeniem ma być składka zdrowotna, która od nowego roku nie będzie mogła zostać odliczona od podatku (zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami duża część składki zdrowotnej podlega odliczeniu od podatku, dzięki czemu nie stanowi istotnego obciążenia dla przedsiębiorcy).

Na początku prac nad projektem ustawy planowano by składka zdrowotna wyniosła 9%, co w przypadku opodatkowania podatkiem liniowym prowadziłoby do efektywnego opodatkowania w wysokości 28%. Zgodnie z przyjętymi przepisami składka zdrowotna ma wynieść 4,9% dochodów, jednak nie mniej niż 270 zł miesięcznie (co prowadzi do efektywnego opodatkowania według stawki 23,9%). W przypadku opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składka ma wynieść – w zależności od wysokości przychodów – 305,56 zł, 509,27 zł lub 916,68 zł miesięcznie.

Jednocześnie, dużo mówi się o wzroście kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł, jednak dotyczy to wyłącznie osób prowadzących działalność gospodarczą według skali podatkowej. Kwota wolna nie ma zaś zastosowania do podatników opodatkowanych podatkiem liniowym lub ryczałtem.

Ulga dla klasy średniej

Ulga polegać ma na odliczeniu od dochodu pewnej kwoty, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów. Przy czym nie chodzi o każdy rodzaj przychodów, a wyłącznie o przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy PIT, czyli podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, tj. z wyłączeniem przychodów wolnych od podatku. Prawo do ulgi będą mieli podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody w wysokości mieszącej się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie – dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek – w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł).

Więcej obciążeń dla jednoosobowej działalności gospodarczej

Wzrost obciążeń jednoosobowej działalności gospodarczej powoduje, że ta forma prowadzenia działalności może być nieopłacalna (biorąc jeszcze pod uwagę, że osoba prowadząca taką działalność odpowiada całym swoim majątkiem za jakiekolwiek zobowiązania, zarówno cywilnoprawne, jak i podatkowe). Ze względu na wprowadzoną ulgę dla klasy średniej, przedsiębiorca powinien dokładnie przeliczyć czy jednak nie opłaca się mu pozostać na zasadach ogólnych. Jednak ze względu na skomplikowaną konstrukcję odliczenia może to stanowić poważny problem dla osoby niezajmującej się na co dzień podatkami.

Czy warto zmienić formę prowadzenia działalności gospodarczej?

W szczególności, można rozważyć przejście na prowadzenie działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (wspólnik w takim przypadku nie odpowiada za zobowiązania spółki). Dodatkowo, Spółka będąca małym podatnikiem może być bowiem opodatkowana 9% podatkiem dochodowym (dopiero zaś w przypadku wypłaty dywidendy, dochodzi do ponownego opodatkowania według stawku 19%). Zatem efektywne opodatkowanie (podatek dochodowy od osób prawych oraz podatek od dywidend) wynosi 26,29%, co jest tylko trochę wyższym opodatkowaniem niż opodatkowanie działalności gospodarczej podatkiem liniowym.

Alternatywnie, spółki (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowe) mogą przyjąć opodatkowanie według modelu estońskiego (dotyczy to spółek, których właścicielami są wyłącznie osoby fizyczne oraz zatrudniają przynajmniej trzech pracowników). Zgodnie z obecnie  obowiązującymi przepisami, przyjęcie modelu estońskiego jest bardzo trudne, jeżeli nawet niemożliwe. W tym zakresie, wiele ograniczeń (np. obowiązek dokonywania nowych inwestycji) zostanie zniesionych od nowego roku, co pozwoli na przyjęcie tego modelu przez wiele więcej spółek.

Spółka, która przyjmie model estoński, nie płaci podatku do momentu wypłaty zysku. Efektywne opodatkowanie takiej spółki (suma podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od dywidend) wynosi – w zależności od wielkości spółki – 20%, 25% lub 30%. Zatem, taka forma opodatkowania może okazać się dużo korzystniejsza niż jednoosobowa działalność gospodarcza.

A może ryczałt?

Dla wielu rodzajów działalności rozwiązaniem może być przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik wprawdzie nie ma prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania jakichkolwiek kosztów związanych z działalnością, jednak stawka podatkowa wynosić będzie od 3% do 14%, przy czym większość usług jest opodatkowanych według stawki 8,5%. Do tego dochodzi stała stawka zdrowotna, o której było wspomniane powyżej. Taka forma opodatkowania może być korzystna dla przedsiębiorców, którzy nie mają dużych bieżących kosztów działalności.

Ważna jest indywidulana ocena sytuacji przedsiębiorcy

Biorąc pod uwagę powyższe, przedsiębiorcy powinni indywidulanie ocenić przyjęcie najkorzystniejszej dla siebie formy prowadzenia działalności lub formy opodatkowania od nowego roku. W szczególności, przedsiębiorcy powinni rozważyć przekształcenie swojej działalności w spółkę (co jednak wymaga działań już teraz) lub przejście na opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (co wymaga złożenia odpowiedniego oświadczenia do urzędu skarbowego na początku przyszłego roku).

Mamy wszystko policzone!! Z nami możesz zaoszczędzić na podatkach nawet kilka tysięcy rocznie.

Skontaktuj się z nami, a powiemy Ci która forma opodatkowania będzie najbardziej korzystna dla Ciebie. Z nami będziesz miał pewność, że nie zapłacisz więcej podatku niż będzie to wymagane. Wybierzemy dla Ciebie najbardziej optymalne rozwiązanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.