Preferencyjne składki ZUS – odpowiedzi na najczęstsze pytania

Stawki preferencyje ZUS

Prowadząc firmę w Polsce, przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek ZUS. Gdy wykorzysta ulgę na start lub wcześniej z niej zrezygnuje, będzie mógł opłacać preferencyjne składki. Może też je opłacać od razu po rozpoczęciu działalności. Wszystko w zależności od tego, co jest dla niego bardziej opłacalne.

Kto może korzystać z preferencyjnych składek?

Przedsiębiorcy, którzy spełnią następujące warunki:

– w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadzili innej działalności,

nie wykonują na rzecz byłego pracodawcy pracy, jaką wykonywali dla niego jako pracownicy w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym,

– nie są wspólnikami spółki jawnej, komandytowej i partnerskiej, jednoosobowymi założycielami spółki z o.o., twórcami i artystami.

Preferencyjne składki ZUS – zasady

Preferencyjne składki przedsiębiorca opłaca przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Nalicza je od zadeklarowanej przez siebie kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia za dany rok. W 2021 roku jest to kwota 2800 zł brutto. W ten sposób przedsiębiorca ma możliwość obliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne oblicza się na zasadach ogólnych – od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

W 2021 roku preferencyjne składki ZUS wynoszą 647,59 zł (z dobrowolną składką chorobową) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

W 2021 roku preferencyjne składki ZUS wynoszą 647,59 zł (z dobrowolną składką chorobową) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

W 2021 roku preferencyjne składki ZUS wynoszą 647,59 zł (z dobrowolną składką chorobową) lub 627,01 zł (bez składki chorobowej).

Skutki opłacania składek preferencyjnymi stawkami

Decyzja o wysokości kwoty, od której przedsiębiorca opłaca składki, ma wpływ na wysokość świadczeń, które będą mu przysługiwać z ubezpieczenia:

  • chorobowego (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy),
  • wypadkowego (m. in. zasiłek chorobowy, świadczenia rehabilitacyjne),
  • emerytalnego i ubezpieczeń rentowych (emerytura, renta).

Opłacając składki wyliczone na podstawie 30% minimalnego wynagrodzenia, od tej kwoty będą obliczane m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy. Zatem przedsiębiorca musi zdecydować, co jest dla niego bardziej opłacalne – niższe składki ZUS czy wyższe ewentualne świadczenia.

O czym warto wiedzieć?

W przypadku składek preferencyjnych, podobnie jak w uldze na start, warto zarejestrować firmę w inny dzień niż pierwszy dzień miesiąca. Pozwoli to przedłużyć okres korzystania ze składek preferencyjnych nawet o miesiąc. Prawo do preferencyjnych składek ZUS nabywa się przez pierwsze pełne 24 miesiące prowadzenia działalności. W związku z tym, jeżeli przedsiębiorca rozpocznie działalność innego dnia miesiąca niż pierwszy, okres 24 miesięcy będzie liczony dopiero od kolejnego pierwszego dnia miesiąca.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia 05 70 XX. Jeżeli przedsiębiorca był wcześniej zarejestrowany do ulgi na start, wcześniej musi się z niej wyrejestrować.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy przy rejestracji działalności lub prowadzeniu firmy? Napisz do nas, chętnie pomożemy.

kobieta zastanawia się jak zaoszczędzić na preferencyjnych składach zus

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.