Ulga na start – wszystko, co musisz wiedzieć

ulga na start mężczyzna dowiaduje się, że przez pół roku nie musi płacić zus
Ulga na start – ulga dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą

Ulga na start to zwolnienie ze składek dla przedsiębiorców, którzy rozpoczynają działalność. Została ona wprowadzona z dniem 30 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 18 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Na czym polega ulga na start?

Przedsiębiorcy, którzy stawiają pierwsze kroki w biznesie, mogą w ramach ulgi na start skorzystać ze zwolnienia z płacenia składek ZUS na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe) przez 6 miesięcy od rozpoczęcia wykonywania działalności. Nie obejmuje ona składki zdrowotnej. Przedsiębiorca musi zatem zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać z tego tytułu składki.

Ile zapłaci przedsiębiorca korzystający z ulgi na start?

Przez 6 pełnych miesięcy płaci jedynie składkę zdrowotną. Podstawę jej wymiaru stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Składka stanowi 9% podstawy wymiaru składki.

Przekładając to na rok 2021 będzie płacił 381,81 zł miesięcznie.

Korzystając z ulgi na start przedsiębiorca zapłaci 381,81 zł miesiącznie.

Kto może skorzystać z ulgi na start?

Zgodnie z art.18 ustawy Prawo przedsiębiorców z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który:

podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia,

nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej,

nie jest objęty ubezpieczeniem w KRUS.

Jak zarejestrować się do ulgi na start?

Aby skorzystać z ulgi na start przedsiębiorca korzysta z formularza ZUS ZZA. Podczas rejestracji należy podać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia: 05 40 – osoba niepodlegająca ubezpieczeniom społecznym i podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, zgodnie z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Zgłoszenia takiego można dokonać podczas składania wniosku CEIDG-1 lub wysyłając deklarację z systemu zintegrowanego z ZUS.

kobieta zastanawia się czy wybrać ulgę na start
Do ulgi na start można zarejestrować się na formularzu ZUS ZZA

Jak korzystać z ulgi na start przez 7 miesięcy?

Ulga na start obejmuje 6 pełnych miesięcy od rozpoczęcia działalności. Kluczową rolę pełnią w tej sytuacji pełne miesiące. W związku z tym, rozpoczynając działalność, wystarczy dokonać rejestracji w drugim bądź kolejnym dniu miesiąca rozpoczęcia działalności, aby czas korzystania zaczął liczyć się dopiero od miesiąca następnego.

Ważnym aspektem jest fakt, że zawieszenie działalności gospodarczej nie zawiesza okresu korzystania z ulgi na start.

Zalety i wady ulgi na start

Zaletą ulgi jest to, że przedsiębiorcy dopiero rozpoczynający działalność mogą znacząco ograniczyć wydatki w początkowym okresie rozwijania firmy, w którym koszty najczęściej znacznie przewyższają przychody. Zaoszczędzone pieniądze z tego tytułu mogą zaiwestować w rozwój interesu oraz w pozyskiwanie nowych klientów.

Wadą tego rozwiązania jest to, że korzystający nie są objęci ubezpieczeniami społecznymi – z uwagi na brak opłacania składek na te ubezpieczenia. Zatem jeżeli w okresie jej stosowania przedsiębiorca zachoruje, będzie opiekował się dzieckiem lub chorym członkiem rodziny albo urodzi dziecko nie otrzyma następujących świadczeń z tytułu ubezpieczenia chorobowego:

– zasiłku chorobowego,

– świadczenia rehabilitacyjnego,

– zasiłku opiekuńczego.

– zasiłku macierzyńskiego,

Ponadto w okresie korzystania z ulgi na start przedsiębiorca nie otrzyma świadczeń, które przysługują ubezpieczonym z ubezpieczenia wypadkowego oraz okresy, w których nie opłaca składek na ubezpieczenie emerytalne, nie są brane po uwagę przy ustalaniu wysokości jego emerytury.

Masz pytania? Potrzebujesz pomocy przy rejestracji działalności lub prowadzeniu firmy? Napisz do nas, chętnie pomożemy.

mężczyzna prosi o pomoc Świat bez vat w celu zarejestrowania działalności
Ulga na start – zalety i wady

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.